english|русский
Login: Password: Forgot password?

Authors (splitted on periods)

the 1880s · the 1890s
the 1900s · the 1910s · the 1920s · the 1930s · the 1940s
the 1950s · the 1960s · the 1970s · the 1980s · the 1990s
the 2000s

Authors of 1950-е:

VOLKOV Ervin
MIKHAYLOV Andrey
MARKOV-GRINBERG Mark
PREKHNER Mikhail
UMNOV Evgeniy
GOSTEV Aleksey
EVZERIKHIN Emmanuil
SHAYKHET Arkadiy
SAVIN Mikhail
KRIVONOSOV YUriy
NASEDKIN Valeriy
GRINBERG Aleksandr
RED'KIN Mark
SHAGIN Ivan
BOGDANOV Vladimir
MORGENSHTERN Semen

Authors

BOGDANOV Vladimir - Москва
BORISOV YUriy - Москва
VLADIMIROV Ivan (1869-1957), Вильно-Ленинград
VOLKOV Ervin (1920-2003) - Германия
GOSTEV Aleksey (1912-2002) - Москва
GRINBERG Aleksandr (1885-1979) - Москва
DMITRIEV Maksim (1858-1948) - Нижний Новгород
EVZERIKHIN Emmanuil (1911-1984) - Москва
KOPTEV Aleksey (1880-1920) - Москва
KRIVONOSOV YUriy - Москва
LIPSKEROV Georgiy (1896-1977) - Москва
MARKOV-GRINBERG Mark (1907-2006) - Москва
MIKHAYLOV Andrey (1932-1984) - Москва
MORGENSHTERN Semen (1922-1991), Москва
NASEDKIN Valeriy - Москва
NIYAZOV Edyge (1940-2009)- Павлодар, Казахстан
POZHARSKAYA Svetlana - Москва
PREKHNER Mikhail (1911-1941) - Москва
RED'KIN Mark (1908-1987) - Москва
SAVIN Mikhail (1915-2006) - Москва
ULITIN Vasiliy (1888-1976) - Моск.обл, Серпухов
UMNOV Evgeniy (1919-1975)- Москва
USTINOV Aleksandr (1909-1995) - Москва
SHAGIN Ivan (1904-1982) - Москва
SHAYKHET Arkadiy (1898-1959) - Москва
SHISHKIN Arkadiy (1899-1985) - Москва